HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI MEXICO HOMELIFE TRUNG QUỐC | DARRY QUANG HỌC

Tháng mười một 11, 2022

Ngày 8-10 tháng 11 năm 2022 HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI MEXICO HOMELIFE TRUNG QUỐC

Gửi yêu cầu của bạn

Ngày 8-10 tháng 11 năm 2022 HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI MEXICO HOMELIFE TRUNG QUỐC


Trong ba ngày diễn ra triển lãm, nhiều khách hàng mới và cũ đã đến gian hàng để tham quan. Mặc dù chúng tôi không thể có mặt do dịch bệnh và chỉ có thể liên lạc qua cuộc gọi video nhưng phản hồi của khách hàng cho biết họ hài lòng với chất lượng mẫu của chúng tôiChat
Now

Gửi yêu cầu của bạn