Thông số kỹ thuật ống kính một tầm nhìn 1.499:

CR-39 là vật liệu thấu kính cơ bản nhất hiện có. 

1. Chất liệu: CR-39

2. Giá trị Abbe: 58

3. Truyền: Trên 93%

4. Trọng lượng riêng: 1,32

5. Có sẵn: Không lớp phủ, lớp phủ cứng, lớp phủ nhiều lớp

 

1.56 Thông số kỹ thuật HMC một tầm nhìn: 

1.56 mỏng hơn 15% so với tiêu chuẩn 1.50.  

1. Chất liệu: NK-55 2. Chỉ số: 1.553

3. Giá trị Abbe: 35   4. Chuyển tiếp: Hơn 96,5%   5. Trọng lượng riêng: 1,28


Chat
Now

Gửi yêu cầu của bạn